Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Informace o ústavu

CZ Verze pro tisk

Vědecký profil

Hlavní výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti:

  • Konstrukce a řízení mobilních robotů (všesměrová kola, elektrické senzory, řídící a navigační systémy, ... ),
  • mechatronika (identifikace a simulace parametrů dynamických systémů pomocí genetických algoritmů a neuronových sítí),
  • automatické řídící systémy (lineární a nelineární řízení, diskrétní řízení, logické a optimální řízení, robustní řízení, diskrétní PSD regulátory, rozvětvené systémy),
  • matematické programování a metody projektového řízení (identifikace procesů, vícekriteriální výběr, rozvrhování, monitorování a realizace projektů),
  • řízení výrobních procesů (rozvrhování výrobních a dopravních dávek v proudové a zakázkové výrobě),
  • soft computing (fuzzy logika, neuronové sítě, evoluční a hybridní algoritmy, znalostní usuzování).

Ústav je rovněž zodpovědný za správu a vývoj fakultní počítačové sítě.
Od r. 1995 každoročně pořádá mezinárodní konferenci MENDEL, zaměřenou na aplikace metod z oblasti Soft Computing.


©2004-2013 ÚAI FSI