Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Informace o ústavu

CZ Verze pro tisk

Odborná spolupráce

Ústav automatizace a informatiky spolupracuje s předními našimi i zahraničními firmami, které působí v oboru informačních technologií nebo v automatizační technice. Pro tyto firmy řeší konkrétní praktické problémy formou konzultací, zpracováním diplomových prací, realizací individuálních zakázek aj. Firmy podporují ÚAI poskytováním špičkových přístrojů, počítačů a programového vybavení. ÚAI má také četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit, např.:


©2004-2013 ÚAI FSI