Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Témata závěrečných prací 2010/2011:

  • Kliknutím na název tématu se zobrazí podrobnosti.
  • Pole 'Typ' označuje diplomovou (DP) nebo bakalářskou práci (BP/OB), údaj 'Obor' je orientační, rok vypsání 2010.
  • Pole 'Stav' může nabývat jednu z hodnot (po ukázání se zobrazí vysvětlivky):
    Vypsáno, Přiděleno, , Započteno, Odevzdáno a Obhájeno.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak po schválení oborovou radou může být vypsáno.
  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.

Vedoucí/témata/řešitelé Typ Obor Stav
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Jan Janečka, Vd
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Petr Krček, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
Ing. Jan Roupec, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
Ing. František Vdoleček, CSc.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Jiří Voldán, Ně
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
BP(B2341)Zadáno
20.12.2010
 Nalezeno celkem 19 témat diplomových, 25 oborových bakalářských a 0 témat pro obecné bakaláře.

Zveřejněné* dokumenty za rok 2011:

(celkem 43 souborů)

* Licenční práva k nevýdělečnému zveřejňování elektronické verze textu závěrečné práce přecházejí v souladu s §47b zákona č. 111/ 1998 Sb. na školu dnem odevzdání VŠKP.


©2004-2013 ÚAI FSI