Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Témata bakalářských prací 2009/2010:

  • Kliknutím na název tématu se zobrazí podrobnosti.
  • Pole 'Typ' označuje diplomovou (DP) nebo bakalářskou práci (BP/OB), údaj 'Obor' je orientační, rok vypsání 2009.
  • Pole 'Stav' může nabývat jednu z hodnot (po ukázání se zobrazí vysvětlivky):
    Vypsáno, Přiděleno, , Započteno, Odevzdáno a Obhájeno.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak po schválení oborovou radou může být vypsáno.
  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.

Vedoucí/témata/řešitelé Typ Obor Stav
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2010
Doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.12.2009
Ing. František Vdoleček, CSc.
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
 Nalezeno celkem 0 témat diplomových, 23 oborových bakalářských a 0 témat pro obecné bakaláře.

Zveřejněné* dokumenty za rok 2010:

(celkem 48 souborů)

* Licenční práva k nevýdělečnému zveřejňování elektronické verze textu závěrečné práce přecházejí v souladu s §47b zákona č. 111/ 1998 Sb. na školu dnem odevzdání VŠKP.


©2004-2013 ÚAI FSI