Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Témata závěrečných prací 2009/2010:

  • Kliknutím na název tématu se zobrazí podrobnosti.
  • Pole 'Typ' označuje diplomovou (DP) nebo bakalářskou práci (BP/OB), údaj 'Obor' je orientační, rok vypsání 2009.
  • Pole 'Stav' může nabývat jednu z hodnot (po ukázání se zobrazí vysvětlivky):
    Vypsáno, Přiděleno, , Započteno, Odevzdáno a Obhájeno.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak po schválení oborovou radou může být vypsáno.
  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.

Vedoucí/témata/řešitelé Typ Obor Stav
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. Petr Krček, Ph.D.
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2010
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
Doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. Jan Roupec, Ph.D.
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
DP(N2301)Zadáno
20.11.2009
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.12.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. František Vdoleček, CSc.
DP(N2301)Přiděleno
1.12.2009
DP(M2301)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
BP(B2341)Přiděleno
1.12.2009
BP(B2341)Zadáno
20.11.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
OBVypsáno1.10.2009
 Nalezeno celkem 18 témat diplomových, 23 oborových bakalářských a 44 témat pro obecné bakaláře.

Zveřejněné* dokumenty za rok 2010:

(celkem 48 souborů)

* Licenční práva k nevýdělečnému zveřejňování elektronické verze textu závěrečné práce přecházejí v souladu s §47b zákona č. 111/ 1998 Sb. na školu dnem odevzdání VŠKP.


©2004-2013 ÚAI FSI