Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Témata závěrečných prací 2008/2009:

  • Kliknutím na název tématu se zobrazí podrobnosti.
  • Pole 'Typ' označuje diplomovou (DP) nebo bakalářskou práci (BP/OB), údaj 'Obor' je orientační, rok vypsání 2008.
  • Pole 'Stav' může nabývat jednu z hodnot (po ukázání se zobrazí vysvětlivky):
    Vypsáno, Přiděleno, , Započteno, Odevzdáno a Obhájeno.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak po schválení oborovou radou může být vypsáno.
  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.

Vedoucí/témata/řešitelé Typ Obor Stav
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
Doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
Ing. Jan Roupec, Ph.D.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
BPAut/InfZadáno
8.12.2004
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
Ing. František Vdoleček, CSc.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
DPAut/InfZadáno
8.12.2004
 Nalezeno celkem 25 témat diplomových, 16 oborových bakalářských a 0 témat pro obecné bakaláře.

Zveřejněné* dokumenty za rok 2009:

(celkem 44 souborů)

* Licenční práva k nevýdělečnému zveřejňování elektronické verze textu závěrečné práce přecházejí v souladu s §47b zákona č. 111/ 1998 Sb. na školu dnem odevzdání VŠKP.


©2004-2013 ÚAI FSI