Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 947
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Použití mikročipových akcelerometrů v praxi

VedoucíIng. Daniel Zuth Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníV současné době se v mnoha odvětvích používají díky svým rozměrům miniaturní mikročipové akcelerometry. Cílem práce je porovnat teoretické vlastnosti těchto snímačů a poté určit využití těchto snímačů v praxi. Sledování náklonu mobilních zařízení, vyhodnocování vibrací, navigace atd. (Mobilní telefony, PDA, Robotika, Diagnostika, ....)
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI