Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 944
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Zpracování hlasu

VedoucíIng. Vít Ondroušek Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníRešeršní práce zabývající se algoritmy pro zpracování zvuku, resp. hlasu. Nalezení existujících řešení a popis jejich možností, např. Intel Primitives Performance Library. Konkrétní zadáná dle dohody a oblasti zájmu studenta.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI