Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 943
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Algoritmy umělé inteligence v současných počítačových hrách.

VedoucíIng. Vít Ondroušek Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPráce je rešeršního charakteru a zaměřuje se na popis algoritmů UI používaných v současných počítačových hrách.
Právě počítačové hry představují vhodnou oblast pro ověření schopností různých algoritmů z oblasti umělé inteligence,
navíc tato oblast je v popředí velkého zájmu a je tedy finančně značně podporována. Mnoho algoritmů UI dříve úspěšně použitých ve hrách proti člověku, se později začali používat i v průmyslové praxi, je proto zajímavé sledovat dění i v této komerční oblasti hraní her.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI