Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 939
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Rešeršní studie využití grafických karet pro obecné výpočty.

VedoucíIng. Vít Ondroušek Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPráce má rešeršní charakter a zaměřuje se na možnosti využití grafických karet pro unifikované výpočty. V popředí zájmu práce stojí již existující software, používající grafické karty k výpočtům, jako např. Adobe Photoshop, či programy pro kompresy videa. Druhá část práce je zaměřena na popis nástrojů, které je možné použít pro realizaci výpočtů pomocí grafických karet, např. jazyk OpenCL apod.
Literatura
  1. Vzhledem k dynamicky se vyvýjející probematice je nejlepším zdrojem pro tuto práci internet,
  2. SDK poskytované výrobci grafických čipů, případně informace poskytované autory software.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI