Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 937
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Metody vícektriteriálního rozhodování

Vedoucíprof. RNDr. Ing. Miloš Šeda Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníČastým úkolem je najít optimální rozhodnutí při výběru z několika variant popsaných větším počtem parametrů. V práci se rešeršním způsobem shrnou základní přístupy, založené např. na stanovení vah jednotlivých parametrů a definici skalarizující kriteriální funkce, lexikografickém uspořádání parametrů podle jejich priorit apod.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI