Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 936
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Přesnost a kvalita regulace

Vedoucíprof. RNDr. Ing. Miloš Šeda Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCílem práce je rešeršním způsobem shrnout základní metody návrhu regulátoru k dané soustavě při zohlednění požadavků na přesnost a kvalitu regulace, např. Ziegler-Nicholsova metoda, Whiteleyho standardní tvary a metoda optimálního modulu.
Literatura
  1. Balátě, J.: Automatické řízení. BEN – technická literatura, Praha, 2003.
  2. Švarc, I., Šeda, M., Vítečková, M.: Automatické řízení. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI