Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 935
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Metody popisu elektrických obvodů

Vedoucíprof. RNDr. Ing. Miloš Šeda Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCílem práce je popsat základní přístupy pro výpočet proudu a napětí v elektrických obvodech s odpory, kondenzátory, cívkami, transformátory a operačními zesilovači zahrnující přímé řešení s využitím Kirchoffových zákonů a speciální metody jako jsou metoda smyčkových proudů a uzlových napětí. Práce je rešeršní a její součástí budou ukázkové příklady použití zmíněných metod.
Literatura
  1. Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex, 1999.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI