Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 934
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Rekurzivní algoritmy

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníRekurze představuje důležitý nástroj pro algoritmizaci a řešení problémů. Rekurzivně je řešení problému popsáno pomocí téhož problému menšího rozsahu.
1. Charakterizujte problematiku rekurze.
2. Uveďte příklady rekurzivních algoritmů.
3. Srovnejte rekurzivní a iterační přístup k řešení problému.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI