Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 933
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Algoritmy třídění

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníTřídění je proces uspořádání objektů podle nějakého kritéria. Jeho účelem je usnadnit pozdější vyhledávání těchto objektů.
1. Charakterizujte problematiku třídění.
2. Popište vybrané principy a algoritmy třídění.
3. Na základě údajů z literatury (a případně vlastních experimentů) proveďte jejich srovnání.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI