Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 931
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Použití neuronových sítí

Vedoucíprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPopište umělou neuronovou síť. Uveďte základní typy neuronových sítí a příslušných učících algoritmů. Proveďte analýzu neuronových sítí pro různé možnosti jejich aplikačního nasazení. Uveďte příklad řešení pomocí zvolené neuronové sítě.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI