Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 930
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Použití Petriho sítí

Vedoucíprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPopište diskrétní systém. Uveďte příklady diskrétních systémů. Uveďte přehled metod pro popis diskrétních systémů. Proveďte analýzu metod pro různé aplikační nasazení se zaměřením na použití Petriho sítí. Uveďte příklad řešení pomocí Petriho sítě.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI