Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 929
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Programy pro optimalizaci

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníOptimalizační metody představují důležitý nástroj pro řešení různých inženýrských problémů. Jejich úkolem je najít taková řešení, která optimalizují danou kriteriální funkci a současně splňují případné omezující podmínky. Existuje řada programových systémů, v nichž jsou tyto metody implementovány.
1. Charakterizujte optimalizační problémy a metody jejich řešení.
2. Na základě průzkumu webu popište vybrané dostupné programy pro optimalizaci a proveďte jejich strovnání.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI