Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 928
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Řídicí a datové struktury v programovacích jazycích

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníŘídicí struktury (srukturované příkazy) zajišťují organizaci průběhu výpočtu. Patří mezi ně složený příkaz, příkazy větvení a příkazy cyklu. Datové struktury popisují organizaci dat, s nimiž se výpočet provádí. Patří k nim např. pole, množina, záznam a soubor.
1. Popište řídicí a datové struktury ve vybraných programovacích jazycích.
2. Uveďte příklady jejich použití.
3. Proveďte jejich srovnání.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI