Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 927
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Dynamické datové struktury

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníDynamické datové struktury se vyznačují tím, že v průběhu výpočtu se může měnit rozsah jim přidělené paměti a případně také vztahy mezi jejich prvky. Mezi dynamické datové struktury patří např. zásobník, fronta, seznam, stromová a síťová struktura.
1. Popište vybrané dynamické datové struktury.
2. Uveďte příklady jejich použití.
3. Analyzujte možnosti jejich implementace ve zvoleném programovacím jazyce.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI