Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1479
(Informatika, Automatizace, Mechatronika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO!

VedoucíIng. Ondřej Andrš Bře
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCílem práce bude navrhnout řídicí systém domácího zavlažování sestávajícího z jednoho čerpacího místa s čerpadlem, jednoho zásobníku užitkové vody a více odběrných míst. Předpokládané zařízení se bude provozovat v několika pracovních režimech (př. manuální, automatický) dle volby obsluhy a provozních podmínek. Zařízení bude obsahovat nutnou senzoriku pro zabezpečení ochrany a řádného chodu zařízení. Jako řídicí jednotka bude použito PLC Siemens LOGO!.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-08-26 08:55:54

  • ©2004-2013 ÚAI FSI