Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1478
(Informatika, Automatizace, Mechatronika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci

VedoucíIng. Ondřej Andrš Bře
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCílem práce bude seznámit se s platformou Raspberry Pi a zhodnotit její možnosti použití při domácí automatizaci. Dalším cílem práce bude provést přehledovou studii nejrozšířenějších aplikací této platformy.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-08-22 09:11:34

  • ©2004-2013 ÚAI FSI