Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1475
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

PID řízení DC motorů pomocí Matlab/Simulink nebo LabView

Vedoucí Mourat Karakhalil Oš
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPráce se bude zabývat návrhem řízení stejnosměrných motorů s využitím metod:
-Routh-Hurwitz – proporcionální řízení
-PI regulace
-PID regulace
-Zigler-Nichols
Jednotlivé výsledku porovnat a vyhodnotit. Dále se bude práce zabývat návrhem řízení 3 kolového všesměrového podvozku s využitím DC motorů. Pro návrh je doporučen SW Matlab/Simulink nebo LabView.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-05-13 08:28:53

  • ©2004-2013 ÚAI FSI