Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1466
(Automatizace)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Měření průtoku vody v potrubích velkých průměrů

Vedoucídoc. Ing. Zdeněk Němec CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCharakteristika úkolu:
V hydroenergetice a ve vodohospodářství je potřeba měřit objemový průtok potrubím s velkými průřezy. Standardní průmyslové průtokoměry se vyrábějí jen do průměrů desítek centimetrů.
Cíle úkolu:
Zpracovat analýzu specifických problémů měření průtoků vody v potrubích nebo kanálech s rozměry průřezu v jednotkách metrů.
Shrnout možnosti řešení, z hlediska principů měření, potřebného přístrojového vybavení, dosažitelné přesnosti měření, rozsahu a náročnosti zásahů do technologie, atd.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-23 10:20:10

  • ©2004-2013 ÚAI FSI