Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1465
(Automatizace, Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Využití servisní přípojky osobního automobilu pro kontrolu provozu

Vedoucídoc. Ing. Zdeněk Němec CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCharakteristika úkolu:
Jde o zpracování problematiky monitorování osobních automobilů pro účely jednoduchého servisu, k záznamu historie provozu a k vyhodnocování způsobu jízdy řidiče.
Cíle úkolu:
Je žádoucí analyzovat možnosti řešení s nízkými náklady bez nutnosti použití profesionálních servisních přístrojů. Například navrhnout propojení servisní přípojky s přenosným počítačem a zvolit navazující programové prostředí dostupné na trhu, nebo definovat funkce a vlastnosti potřebného programu, který by byl v budoucnu vyvinut.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-23 10:16:20

  • ©2004-2013 ÚAI FSI