Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1464
(Automatizace, Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Aproximace charakteristik nelineárních bloků v prostředí Matlab-Simulink

Vedoucídoc. Ing. Zdeněk Němec CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCharakteristika úkolu:
Problematika je zaměřena na modelování vícerozměrových bloků v modelu vodní turbíny. Jde o linearizaci závislosti průtoku vody turbínou na 3 až 4 vstupních provozních veličinách. Obdobně pro výkon turbíny.
Cíle úkolu:
Obecněji zpracovat možnosti řešení daného problému v několika variantách, použitelných v prostředí Simulink (využití bloků z knihovny)a v prostředí Matlab (např. navrhnout uživatelskou funkci). Při modelování charakteristik průtoku a výkonu turbíny vycházet ze stávajících graficky zadaných charakteristik.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-23 10:13:27

  • ©2004-2013 ÚAI FSI