Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1463
(Automatizace )

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Měření výšky hladiny kapalin

Vedoucídoc. Ing. Zdeněk Němec CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCharakteristika úkolu:
Vyhodnocování výšky hladiny je častou potřebou v průmyslové automatizaci. Je mnoho variant řešení, úkolem je shrnout metody, principy a vlastnosti měření.
Cíle úkolu:
Shrnout dosavadní poznatky o měření výšky hladiny kapalin v otevřených i uzavžených nádobách. Zpracovat používané principy měření a zpracovat přehled přístrojů na trhu automatižačních prostředků. Vlastnosti posuzovat hlavně z hlediska použití v automatizaci.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-23 10:10:44

  • ©2004-2013 ÚAI FSI