Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1462
(Automatizace, Mechatronika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Implementace řídicí aplikace pro elektronické testování

VedoucíIng. Ondřej Andrš Bře
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCílem práce je vývoj a implementace řídicího systému, který bude obstarávat řízení a sběr dat z testovací aplikace elektronických zařízení. Samotné testování bude zaměřeno na zkoušky životnosti při působení proměnlivého prostředí.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-21 22:36:06

  • ©2004-2013 ÚAI FSI