Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1457
(Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Matematické metody pro tvorbu časových rozvrhů výroby skupiny výrobků na skupině pracovišť
(Mathematic metods for production schedules on groups of workplaces)

Vedoucídoc. RNDr. Jindřich Klapka CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníProveďte literární rešerši této problematiky a popište vývoj jejího řešení do současné doby, včetně volby optimalisačních kriterií a jejího vlivu na způsob řešení, postavení metod přesných a heuristických včetně moderních heuristik, jejich specifických výhod a možností jejich vzájemné podpory. Zjistěte, zda a jak jsou v poslední době v metodách respektovány požadavky na periodicitu časového rozvrhu, typické např. pro seriovou výrobu ve strojírenství.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-20 18:17:59

  • ©2004-2013 ÚAI FSI