Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1454
(Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Vícekriteriální rozhodování

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníV praxi často nestačí se rozhodnout podle jednoho kritéria, ale je nutno brát v úvahu více kritérií (např. cenu, výkon, spolehlivost).
Cílem práce je analyzovat problematiku vícekriteriálního rozhodování, charakterizovat vybrané metody a provést jejich srovnání.
Literatura
  1. FIALA, P. a kol. Vícekriteriální rozhodování. VŠE, Praha 1997.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 22:10:38

  • ©2004-2013 ÚAI FSI