Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1453
(Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Rozvrhování výroby

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPři rozvrhování výroby se stanovuje pořadí operací na jednotlivých strojích tak, aby bylo optimalizováno určité kritérium, jako např. čas dokončení všech zadaných úkolů.
Cílem práce je analyzovat problematiku rozvrhování výroby, charakterizovat vybrané metody a provést jejich srovnání.
Literatura
  1. FIALA, P. Modely rozvrhování. VŠE v Praze, 1997.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 22:09:16

  • ©2004-2013 ÚAI FSI