Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1452
(Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Programy pro optimalizaci

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníOptimalizační metody představují důležitý nástroj pro řešení různých inženýrských problémů. Existuje řada programových systémů, v nichž jsou tyto metody implementovány.
Cílem práce je charakterizovat optimalizační problémy a metody jejich řešení a na základě průzkumu webu popsat a porovnat vybrané dostupné programy pro optimalizaci.
Literatura
  1. LAŠĆIAK, A. a kol. Optimálne programovanie. ALFA, Bratislava 1983.
  2. HUDZOVIČ, P. Optimalizácia. STU, Bratislava 2004.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 22:07:43

  • ©2004-2013 ÚAI FSI