Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1450
(Mechatronika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku.

VedoucíIng. Stanislav Věchet Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníNavrhněte softwarový modul pro vyhodnocování optického toku. Tento modul bude použit pro navigaci mobilního robotu v outdoor prostředí. Jako snímací člen bude sloužit běžná webkamera. Pro návrh modulu bude nutné provést rešerši již existujících řešení. Výsledný návrh by měl být použitelný na některé dostupné platformě jednodeskových PC.
Literatura
  1. Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. Probabilistic Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series). Intelligent robotics and autonomous agents. The MIT Press, August 2005.
  2. Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George Kantor, Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki, and Sebastian Thrun. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations (Intelligent Robotics and Autonomous Agents). The MIT Press, June 2005.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 15:34:44

  • ©2004-2013 ÚAI FSI