Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1448
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Využití modelování a simulace při vývoji strojírenských výrobků

Vedoucídoc. Ing. Branislav Lacko CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPopis postupu využití modelování a simulace pro zkrácení doby vývoje nových výrobků
1 Popište modely, které se využívají při vývoji strojírenských výrobků
2 Popište vhodné programové prostředky pro počítačovou simulaci
3 Specifikujte přínosy využití modelování a simulace ve vývoji
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 13:36:09

  • ©2004-2013 ÚAI FSI