Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1445
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků

Vedoucídoc. Ing. Branislav Lacko CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníUkažte na zvolených příladech význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků.
Cíle BP:
1)Popište stupně inovace z hlediska uplatnění automatizace
2)Sestavte seznam příkladů inovace ve výrobku využitím automatickych systémů.
3)Na vybraných příkladech automatických systémů ukažte jejich přínosy.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 13:28:41

  • ©2004-2013 ÚAI FSI