Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1444
(Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Plánování cesty mobilního robotu

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníÚkolem plánování cesty robota je nalezení optimální cesty z počáteční do cílové pozice bez kolize se známými překážkami.
Cílem práce je popsat problematiku plánování cesty mobilního robotu, charakterizovat vybrané metody a provést jejich srovnání.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 11:14:41

  • ©2004-2013 ÚAI FSI