Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1443
(Informatika)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Evoluční výpočetní techniky

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníEvoluční výpočetnmí techniky se používají k řešení složitých optimalizačních problémů. Zajímavé jsou evoluční metody inspirované přírodními procesy (genetické algoritmy, mravenčí algoritmy, hejnové algoritmy) nebo technickými procesy (simulované žíhání).
Cílem práce je charakterizovat problematiku optimalizačních výpočtů, popsat vybrané metody s uvedením příkladů jejich aplikace a provést jejich srovnání.
Literatura
  1. ZELINKA, I. a kol. Evoluční výpočetní techniky - principy a aplikace. BEN, Praha 2009.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-19 11:11:03

  • ©2004-2013 ÚAI FSI