Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1440
(Automatizace)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Metody identifikace regulovaných soustav

VedoucíIng. Olga Davidová Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníV případě, že není známý matematický popis regulované soustavy, je nutné provést její experimentální identifikaci. Práce se bude věnovat popisu identifikačních metod a aplikací těchto metod na příkladech.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-18 11:00:41

  • ©2004-2013 ÚAI FSI