Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1435
(Automatizace)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Chyby a nejistoty při měření teplot

VedoucíIng. František Vdoleček CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníMěření teploty je v praxi velmi častou aplikací. Přitom se často přehlíží problémy možných chyb a nedostatků, kterých se nezkušený uživatel může dopustit. Práce analyzuje nejčastější zdroje chyb a nejistot měření teploty a jejich minimalizaci.

Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-18 09:37:44

  • ©2004-2013 ÚAI FSI