Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1430
(Aut./Inf.)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Současné metody programování jednočipových mikroprocesorů

VedoucíIng. Daniel Zuth Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPráce se bude zabývat problematikou programování jednočipových mikroprocesorů (např. ATmega), které jsou pro svoji nízkou cenu a jednoduchost stále rozšířenější v oblasti informatiky a automatizace. V práci budou popsány jednotlivé metody (programovací jazyky) či opensource projekty (Arduino) a popsány výhody či nevýhody jednotlivých přístupů. Práce má rešeršní charakter.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2013-04-17 14:56:35

  • ©2004-2013 ÚAI FSI