Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1267
(Aut/Inf)

Bakalářská práce - oborová

Název

Řízení manipulátoru pomocí mikrokontroléru
(Manipulator control via microcontroller)

VedoucíIng. Daniel Zuth Ph.D.
ŘešitelŠíl Petr, Bc.
Obor:
E-mail:
WWW:
Zadání
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2011-09-20 11:00:00
  • Schváleno: 2010-10-20 10:00:00
  • Přiděleno: 2010-10-20 10:00:00
  • Zadáno: 2011-11-20 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI