Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1217
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Automatizace v automobilu

Vedoucídoc. Ing. Branislav Lacko CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPopsat zvolený systém (např. ABS, zabezpečovací systém, apod.) v současných automobilech z hlediska automatizace a přínosů automatického řešení
(možno i několik studentů volících různé soustavy)
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2012-04-09 23:15:09

  • ©2004-2013 ÚAI FSI