Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1213
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Historie automatizace v Čechách

Vedoucídoc. Ing. Branislav Lacko CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníZpracovat popis vybrané konkrétního historického zařízení podle vlastního výběru (orloj, hudební hrací stroj nebo součást takového zařízení jako mlýn, hamr, apod.) a demonstrovat na něm řešení automatizace na tehdejší technologické úrovni.
(Možno i několik studentů volících různé soustavy)
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2012-04-09 23:13:28

  • ©2004-2013 ÚAI FSI