Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1212
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Vlastnosti softwaru z hlediska kvality

Vedoucídoc. Ing. Branislav Lacko CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníZpracovat přehled zvláštností, kterým se liší software od hmotných produktů z hlediska potřeb měření a řízení kvality programových produktů.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2012-04-09 23:12:36

  • ©2004-2013 ÚAI FSI