Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1210
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Použití jednočipových procesorů pro řízení strojních zařízení

VedoucíIng. Pavel Houška Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníPráce je rešeršní studie možností aplikací mikrořadičů (mikrokontrolérů) pro řízení strojních zařízení. Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi mikrokontrolérů možností jejich využití v automatizaci strojní zařízení a realizaci mechatronických systémů.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2012-04-09 23:06:46

  • ©2004-2013 ÚAI FSI