Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1207
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Použití Peltierova článku pro řízení teploty

VedoucíIng. Pavel Houška Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníCílem práce je seznámení se s řízením a použitím Peltierových článků pro řízení teploty a následně se zabývat možností použití těchto článku pro řízení realizované termo-komory.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2012-04-09 22:47:21

  • ©2004-2013 ÚAI FSI