Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1181
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Umělý život

VedoucíRNDr. Jiří Dvořák CSc.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníSystémy umělého života jsou tvořeny množinami elementárních prvků, jejichž vzájemné působení a spolupráce se na globální úrovni projevuje chováním, které lze interpretovat jako projev života. Příkladem jednoduchého modelu umělého života je Conwayova hra LIFE.
Cílem práce je charakterizovat problematiku umělého života a popsat vybrané softwarové modely.
Literatura
  1. CSONTÓ, J. Umělý život. In: Mařík V. a kol. Umělá inteligence (3). Academia, Praha 2001.
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2012-04-04 17:14:45

  • ©2004-2013 ÚAI FSI