Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk


Téma závěrečné práce

  • Za přidělování témat a aktualizaci dat zodpovídá výhradně vedoucí příslušné práce.
  • Jste-li student závěrečného ročníku a máte tip na vlastní téma, dohodněte se s některým z akademických pracovníků ÚAI na jeho navržení. Téma pak (po schválení oborovou radou) může být vypsáno.

Téma 1058
(obecné)

Bakalářská práce - obecní bakaláři

Název

Posouzení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace

VedoucíIng. Olga Davidová Ph.D.
Řešitel(dosud nezadáno)
Obor:
E-mail:
WWW:
ZadáníStabilita, kvalita a přesnost regulace jsou tři důležitá hlediska při hodnocení činnosti regulačního obvodu. Práce by měla obsahovat kritéria používaná k posouzení těchto tří hledisek.
Literatura
Protokol o vypracování
  • Vypsáno: 2009-10-01 10:00:00

  • ©2004-2013 ÚAI FSI