Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Státní závěrečné zkoušky na ÚAI

CZ Verze pro tisk

Ve školním roce 2014/15 se na ÚAI obhajují závěrečné práce v těchto oborech:

Důležité termíny:

Termín Léto Podzim Poznámka
Přihlášky ke SZZ 30.4.2015 elektronicky IS Studis
Informační zchůzka k SZZ
(povinná účast)
15.5.2015
9:00 A4/711 BS
10:00 A4/714 MS
(bude upřesněno) Dr. Davidová
Odevzdání závěrečné práce
(StudIS+tištěná verze vč. CD)
29.5.2015
9-12:00 A4/714
??? Dr. Davidová
Státní závěrečné zkoušky 16.6. - magisterské studium
17.6. - bakalářské studium
??? Seznamy komisí - MS(aktualizováno 3.6.)
Seznamy komisí - BS(aktualizováno 3.6.)
Promoce 7-10.7.2014 ???

Aktuální dokumenty ke stažení:

  • Instrukce pro autory diplomových a bakalářských prací: PDF
  • Šablona pro tvorbu závěrečné práce: OTT(Open Document Template), náhled PDF
    Pozor, změna: Za list s abstraktem a klíčovými slovy nový, s prohlášením o originalitě a s bibliografickou citací (více viz StudIS), licenční už ujednání letos není.
  • Do výtisků nezapomeňte vlepit obálku obsahující CD s elektronickou verzí práce ve formátu PDF.
  • PDF soubor s elektronickou verzí VŠKP se odevzdává také do StudISu.
  • Více viz organizační pokyny Dr. Davidové (PDF - aktualizováno 21.5.2015)

Další podklady:

  • Otázky k SZZ - Bakalářské studium (aktualizováno 15.4.2015): PDF
  • Otázky k SZZ - Magisterské studium (aktualizováno 15.4.2015): PDF
  • Vzor smlouvy mezi ÚAI a zadavatelskou firmou pro práce připravované v režimu utajení: DOC

Témata závěrečných prací:©2004-2013 ÚAI FSI