Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Studium na ÚAI

CZ Verze pro tisk

Bakalářské studium - obor B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení

Hlavní náplň bakalářského studia v oboru Aplikovaná informatika a řízení tvoří předměty související s informačními technologiemi a automatizací.

Navazující magisterské studium - obor M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení

Absolventi profesních i obecných bakalářských oborů FSI mají nyní možnost pokračovat dvouletým navazujícím magisterským studiem v oboru Aplikovaná informatika a řízení.

Doktorské studium

Ústav automatizace a Informatiky je oprávněn ve spolupráci s ostatními ústavy FSI školit doktorandy v oborech:

  • Konstrukční a procesní inženýrství,
  • Inženýrská mechanika,
  • Matematické inženýrství,
  • Metrologie a zkušebnictví a
  • Technická kybernetika (Zlín).


Doplňující informace
  • Informační letáček pro zájemce o studium: JPG (cca 350KB)
  • Podrobnější informace získáte u vedení ústavu.

©2004-2013 ÚAI FSI